Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Seznam tříd a rozvrh

Vysvětlivky zkratek u předmětů: ZD - Zdraví, SV - Svět kolem nás, FL - hra na flétnu, INF - Informatika, AT - Ateliér
S ohledem na kapacitu školní jídelny může 5. vyučovací hodina končit v rozmezí od 12:35 do 12:50 hodin. Organizace vyučování dodržuje délku vyučovacích hodin i dostatečné přestávky během dopoledne, žáci mají konec vyučování v daném ročníku uvedený v Knížce hodnocení a sebehodnocení. 

 

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.