Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Platby

Platba stravného: viz zde: Stravování

Platba družiny: 

  • Poplatek za družinu musí být uhrazen do 25. dne měsíce předchozího (takže například na září do 25.8.). Činí 200,- Kč / měsíc.
  • Družinu je možno platit pouze převodním příkazem na účet školy číslo 1054430297/0100.
  • Družinu je nutné hradit samostatným příkazem a nekombinovat ji s jinými platbami, a to navíc pod příslušným variabilním symbolem (VS). Platba bez uvedeného VS bude vrácena zpět a poplatek za družinu nebude zaevidován. U platby, prosím, uvádějte do poznámky i důvod platby a jméno žáka, takže např. "družina, Jan Novák", jako druhý identifikátor platby.
  • V případě sourozenců není možné kumulovat platbu pod jeden příkaz. Každý z žáků bude mít svůj variabilní symbol a za každého žáka je třeba provést platbu zvlášť. Doporučujeme vám zřízení trvalého příkazu (nebo trvalých příkazů v případě více dětí) s časovým omezením od 24.8. 2023 do 24.5. 2024. 

Platba školkovného:

  • Poplatek za školku musí být uhrazen do 25. dne měsíce předchozího (takže například na září do 25.8.). Činí 300,- Kč / měsíc.
  • Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.
  • Školkovné je možno platit pouze převodním příkazem na účet školy číslo 1054430297/0100.
  • Školkovné je nutné hradit samostatným příkazem a nekombinovat ji s jinými platbami, a to navíc pod příslušným variabilním symbolem (VS). Platba bez uvedeného VS bude vrácena zpět a poplatek nebude zaevidován. U platby, prosím, uvádějte do poznámky i důvod platby a jméno dítěte, takže např. "skolkovne, Jan Novák", jako druhý identifikátor platby.
  • V případě sourozenců není možné kumulovat platbu pod jeden příkaz. Každé z dětí bude mít svůj variabilní symbol a za každé dítě je třeba provést platbu zvlášť. Doporučujeme vám zřízení trvalého příkazu (nebo trvalých příkazů v případě více dětí) s časovým omezením od 24.8. 2023 do 24.5. 2024.

Platba menších částek (do 200,- Kč včetně) - např. divadlo, beseda, Albatros – pouze hotově u Jany Krátké v době pokladních hodin. Termín, do kdy je třeba zaplatit, je oznámen společně s informacemi o pořádané akci.

Pokladní hodiny:
Pondělí:
7:30 - 12:00 (sborovna I. patro) a 13:30 - 15:30 (družina)
Ostatní dny:
10:00 - 12:00 (sborovna I. patro) a 13:30 - 15:00 (družina)

Ostatní platby (nad 200,- Kč) převodním příkazem: Platba větších částek (např. Motýl, hory) – lze provést převodem na účet školy číslo 1054430297/0100. Uveďte jméno dítěte/žáka a za co platíte, aby bylo možné Vaši platbu dohledat, např. Jan Novák, záloha hory. Sourozenecké platby v tomto případě lze slučovat, ale události ne. Variabilní symbol na stravování či do družiny v tomto případě určitě neuvádějte.

Děkuji.
Jana Krátká

 

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.