Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

O nás

Mateřská škola je od 1. 1. 1997 školou integrovanou se Základní školou Ivančice-Řeznovice, která je od stejného data rovněž i právním subjektem.
Je nejdále vzdálenou mateřskou školou města Ivančice, nachází se v části Řeznovice (dříve samostatná obec).
Dvoupatrová budova je situována v pěkném prostředí vesnice v blízkosti řeky Jihlavy. Kolem školy je prostorná zahrada, v okolí školy se nachází rybník, lesy, louky a pole.
Mateřská škola je umístěna v přízemí a je organizována jako škola jednotřídní. Kapacita MŠ (24 dětí) je naplněna na 100 %. Zájem ze strany rodičů o umístění dětí do MŠ je však mnohem větší díky přístupu, výchově a vzdělávání MŠ. Kromě dětí z Řeznovic navštěvují školu také děti z jiných částí města Ivančice a z jiných vesnic a měst.

Mateřská škola spolupracuje:

  • se základní školou, jejíž je součástí
  • se sportovními a občanskými sdruženími v Řeznovicích
  • s lesní školkou Za humny
Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.