Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Naše škola

Naše děti

Naše děti jsou báječné a jedinečné. Mají různá nadání – někdo na matematiku, jiný rád čte, sportuje, někdo hezky zpívá, kreslí, hraje na hudební nástroj, další má dar vytvářet dobré vztahy s ostatními anebo vymýšlí zajímavé hry. Každé z dětí ve škole je důležité.
Každé z nich nám ostatním něco přináší a obohacuje nás. Všichni se učíme navzájem.

Náš tým

Všichni jsme důležití, všichni máme v týmu své místo. Vzájemně se inspirujeme, doplňujeme a předáváme své zkušenosti. V čele našeho týmu je Kája - náčelník, který nás vede vpřed i vrací nohama na zem, když je potřeba.
Učíme se držet za jeden provaz, vždyť máme společný cíl – a to je vzdělávání našich dětí a spokojenost rodičů.
Vzděláváme se. Jak bychom mohli učit, kdybychom se sami nerozvíjeli a zapomněli, co vlastní učení obnáší?
Práce v řeznovické škole nás naplňuje a baví.

 

Naši rodiče

Když vyjedeme do jiné školy nebo na seminář, téměř vždy jsou společným tématem rozhovorů rodiče. A přiznáváme, že naši rodiče, to je kapitola, o které mluvíme rádi.
Mají právo jezdit na školní akce a po domluvě přijít i do výuky. Jsme rádi, že těchto možností využívají.
Nabízejí nám svou pomoc- na brigádě, jarmarku, na Motýlovi, horách nebo výletě. Přijdou povídat o svém povolání, doporučí zajímavou akci…
Téměř 100% účast na konzultacích – žák, rodič, učitel - nás přesvědčuje, že konzultace ve třech mají smysl.
Vážíme si, když přijdou řešit problém nebo nějakou situaci týkající se nás, do školy. Všichni se v takových chvílích učíme.

Náš zřizovatel

Zřizovatelem naší školy je město Ivančice.
Podporuje školu tím, že zajišťuje její provoz. Velkou podporou bylo zajištění přístavby a přestavby školy.
Jsme rádi, že s námi komunikuje a podporuje nás nejen vedení města, ale i jednotliví zaměstnanci úřadu.

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.