Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Režim dne

Denní rozvrh odráží vyvážený poměr časů aktivity a klidu. Počítá s dostatečným přechodem mezi činnostmi. Odpovídá zvláštnostem konkrétního kolektivu dětí, jejich schopnosti koncentrace, celkovému zaměření MŠ.
Je pružný, umožňuje začlenění zvláštních akcí, nové společné činnosti, zohledňuje náladu skupiny. Počítá se změnami, které mohou nastat při zajišťování potřeb dětí, umožňuje učitelkám pozorovat děti, mluvit a pracovat s nimi jednotlivě, v malých, či velkých skupinách.

Před příchodem dětí si učitelky připraví potřebné pomůcky a materiál pro plánované činnosti. Děti i rodiče při příchodu přivítají. Rodiče mohou jít do třídy společně s dítětem. Cílem je předání dítěte v klidu a bez stresu.
Denní rozvrh slouží jako vodítko k danému dni, pružně reaguje na podmínky ovlivňující zájem a činnost dětí.

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.