Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Omlouvání absence

Výňatek ze školního řádu

Jak postupovat, když dítě nemůže jít do školy?

Absence neočekávaná: Ohlaste nepřítomnost dítěte a její důvod osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně co nejdříve, nejlépe do 24 hodin třídnímu učiteli. Škola musí být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den. Pozdější dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné. Po ukončení nepřítomnosti omluvte žáka písemně v knížce „Hodnocení a sebehodnocení žáka“.

Absence z důvodů, které jsou předem známé:

  • Pokud potřebujete dítě uvolnit v průběhu vyučování, napište písemnou žádost. Tím přebíráte zodpovědnost za své dítě ve chvíli, kdy opustí školu.
  • Krátkodobá absence (1 - 3 dny) – požádejte předem písemnou formou třídního učitele, který o povolení nepřítomnosti rozhodne.
  • Dlouhodobá absence – předem požádejte písemnou formou ředitele školy. V každém pololetí povolí ředitel školy maximálně jednu dlouhodobou nepřítomnost mimo termín výjezdních akcí školy.
  • Každou absenci je třeba omluvit v informační knížce „Hodnocení a sebehodnocení žáka“.

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole (podezření na zanedbání povinné školní docházky), je škola povinna informovat OSPOD (Okresní správu péče o dítě).
Zajistěte, že si vaše dítě doplní zameškané učivo. Při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace.

Ke stažení: Žádost o žáka z výuky (plánovaná absence delší než 3 dny-dovolená)

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.