Plán školního roku

po

2. 9.

Zahradní slavnost  - 15:30 hod.

st

4. 9.

Třídní schůzky – 3. a 4. roč. ZŠ, 15:30 hod.

čt

5. 9.

Třídní schůzky – 1., 2. a 5. roč. ZŠ,  15:30 hod.

po

9. 9.

Třídní schůzka MŠ

po-st

16. - 18. 9.

Adaptační pobyt Motýl - ZŠ

18. 10.

Posezení s rodiči – Rokiten - MŠ a ZŠ

út

22. 10.

Mach a Šebestová, divadlo Radost v Brně, 1. - 3. ročník ZŠ (Český jazyk, Prvouka)

út

22. 10.

Jurkovičova vila, Brno, 4. -5. ročník ZŠ (Zeměpis a Výtv. výchova)

po-st

28. - 30. 10.

Podzimní prázdniny

 

listopad

Konzultace MŠ a ZŠ

čt

28. 11.

Anthropos v Brně,  4. a 5. ročník ZŠ (Dějiny - pravěk)

29. 11.

Rozsvícení stromu v Ivančicích

út

3. 12.

Předvánoční dílna

čt

5. 12.

Mikuláš - MŠ a ZŠ

6. 12.

Divadelní představení v Ivančicích - MŠ

čt

12. 12.

Vánoční jarmark a koncert, 16:00

po - út

16. – 17. 12.

Vypravěč Martin Hak, program pro MŠ a ZŠ (Český jazyk a ZŽS)

st

18. 12.

Vánoční besídka MŠ

čt

19. 12.

Vánoční besídka ZŠ

po - pá

23. 12 – 3. 1.

Vánoční prázdniny, začínáme v pondělí 6. 1.

ne - pá

19. – 24. 1.

Hory - MŠ a ZŠ

čt

30. 1.

Pololetní vysvědčení - ZŠ

31. 1.

Pololetní prázdniny - ZŠ

čt

5. 2.

Divadlo ve škole, MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ

út

11. 2.

Jurkovičova vila, Brno – 1. a 2. ročník ZŠ, (Prvouka a VV)

po-pá

17. – 21. 2.

Jarní prázdniny

út

25. 2.

Lipka - Jezírko, MŠ a 1. a 2. ročník (Prvouka)

 

březen

Knihovna (Český jazyk)

20. 3.

Vynášení smrtky - MŠ a ZŠ

čt

asi 26. 3.

Noc s Andersenem – ZŠ

út

7. 4.

Divadlo v Ivančicích - MŠ

čt - po

9. – 13. 4.

Velikonoční prázdniny, Velký pátek, Velikonoční pondělí

st

asi 15. 4.

Zápis do ZŠ

17. 4.

Pivovar s rodiči

po

20. 4.

Den Země - mobilní planetárium, MŠ a ZŠ (Prvouka a Zeměpis)

1. 5.

Státní svátek

8. 5.

Státní svátek – Den vítězství

čt

11. 5.

Zápis do MŠ

čt

14. 5.

Jarní slavnost - MŠ a ZŠ

22. 5.

Chřestové slavnosti

květen

Exkurze do Prahy  - 4. ročník

 

květen

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

 

konec května

Přírodovědný den - MŠ a ZŠ

po

1. 6.

Den dětí – sportovní den MŠ a ZŠ

 

červen

Výlety - MŠ a ZŠ

26. 6.

Den talentů - ZŠ

po

29. 6.

Rozloučení s předškoláky a páťáky - MŠ a ZŠ

út

30. 6.

Konec školního roku a vysvědčení