Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Metody Kritického myšlení

Kritické myšlení využívá čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení žáků, k podnícení potřeby i schopnosti celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu k novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých.

Hlavním cílem metody je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví a cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí. 
Příklady metod, které využíváme ve výuce

 • volné psaní
 • párová diskuse
 • párové čtení
 • učíme se navzájem
 • klíčová slova
 • řízené čtení s předvídáním
 • diskusní pavučina
 • brainstorming, myšlenkové mapy
 • podvojný deník
 • poslední slovo patří mně
 • grafická schémata různých typů
 • I.N.S.E.R.T.
 • kostka 
 • pětilístek

 Zdroj a více informací zde.

 

 

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.