Režim dne

Režim dne

Denní rozvrh odráží vyvážený poměr časů aktivity a klidu. Počítá s dostatečným přechodem mezi činnostmi. Odpovídá zvláštnostem konkrétního kolektivu dětí, jejich schopnosti koncentrace, celkovému zaměření MŠ. Je pružný, umožňuje začlenění zvláštních akcí, nové společné činnosti, zohledňuje náladu skupiny. Počítá se změnami, které mohou nastat při zajišťování potřeb dětí, umožňuje učitelkám pozorovat děti, mluvit a pracovat s nimi jednotlivě, v malých, či velkých skupinách. Před příchodem dětí si učitelky připraví potřebné pomůcky a materiál pro plánované činnosti. Děti i rodiče při příchodu přivítají. Rodiče mohou jít do třídy společně s dítětem. Cílem je předání dítěte v klidu a bez stresu.

 

6.45 – 8.00

Scházení dětí, činnosti hry dle výběru dětí.

 

8.00 - 9.45

 

 

 

9.00 – 9.30

Ranní setkání, tělovýchovná chvilka, hygiena

       volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

       zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity,

       práce ve skupinách, individuální práce s dětmi,

      

      Svačina

 

9.45 – 12.00

 

 

Příprava na pobyt venku, vycházka do okolí nebo využití zařízení školní zahrady, využívání pomůcek přinesených z MŠ k plánované činnosti a k poznávání přírody, případně náhradní činnost.

 

12.00 – 12.30

 

 

Hygiena, oběd (děti si prostírají i uklízejí se stolu, získávají sociální a kulturní zkušenosti).

12.30 – 14.30

 

Odpočinek, spánek (po klidné činnosti – poslechu pohádky, hudby, děti spí. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízena klidná činnost. Této doby využíváme také k individuální práci s dětmi.

 

14.30 – 15.00

Tělovýchovná chvilka, hygiena, svačina.

15.00 – 15.30

Hry dle volby dětí, rozcházení dětí.

 

Denní rozvrh slouží jako vodítko k danému dni, pružně reaguje na podmínky ovlivňující zájem a činnost dětí.