Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mgr. Martina Grycová

Kdo jsem?

 • Doma - občas milující maminka, občas krotitelka divé zvěře, někdy učitelka, jindy žákyně, kuchařka, uklízečka, pradlena, ošetřovatelka, prostě taková normální MÁMA
 • Ve škole – velmi často učitelkou dětí 1. ročníku, pracuji zde třináctým rokem
 • Vystudovala jsem učitelství 1. stupeň ZŠ se specializací Dramatická výchova v Ostravě
 • Lektor genetické metody čtení a psaní

Proč jsem tady?

 • Po jednom odučeném roce na jiné škole se mi naskytla příležitost učit v Řeznovicích. Věděla jsem už z dob praxe, že se tady hodně naučím. Věděla jsem, že se učitelé této školy vzdělávají a chtějí přijímat a zkoušet nové věci.

Co mě baví a zajímá, co dělám ráda?

 • Baví mě učit děti i dospělé.
 • Baví mě práce s dětmi, sledovat jejich objevy, vývoj, pokroky.
 • Ráda se vzdělávám v praktických věcech, v takových, které mohu využít ve vyučování.
 • Ráda sportuji (lyžování, bruslení, tenis, tanec, chystám se na snowboard).
 • Zajímají mě témata týkající se přírody.

Jaké vzdělávání mě nejvíce ovlivnilo?

 • Skupina PAU (přátelé angažovaného učení), víkendová setkání – setkávala jsem se s lidmi, kteří byli nadšeni pro změny ve školství. Předali mi už během studií velké množství nápadů, jak efektivně učit a zároveň ve mně pravidelně aktivovali již zmíněné nadšení pro učitelování. Poznala jsem i spoustu významných lidí, kterých si vážím dodnes.
 • Kurz Feuersteinovo instrumentální obohacování (rozsah 80 hodin) – ovlivnil hlavně můj osobní život, přemýšlení o něm, hledání cest. Do výuky mi dal náhled na kladení otázek dětem tak, abych je „nutila“ přemýšlet, vyhodnocovat, objevovat samy sebe.
 • Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (32 hodin) – metody, díky kterým jsou děti ve výuce aktivní a které jsou využitelné ve všech předmětech a všech ročnících
 • Sugestopedická výuka angličtiny na http://www.intkos.cz/  intenzivní týdenní kurzy, které dostanou cizí jazyk pod kůži 
Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.