Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mgr. Marta Kuchaříková

Kdo jsem a čím jsem byla?

 • máma dvou dospělých kluků
 • od roku 2007 učitelka na 1. stupni ZŠ v Řeznovicích (studium učitelství pro 1. stupeň základních škol - celoživotní vzdělávání)
 • lektor vzdělávání dospělých Hejného metody výuky matematiky (od roku 2017)
 • lektorka formativního hodnocení (od roku 2024)
 • sedm let jsem byla učitelkou matematiky, fyziky a chemie na 2. stupni ZŠ (studium učitelství pro 2. stupeň a střední školy, obor matematika – chemie)

Co mě baví a zajímá, co dělám ráda?

 • Baví mě učit a učit se.
 • Ráda poznávám nové lidi.
 • Potřebuji být součástí týmu, taková práce mě naplňuje.
 • Stále věřím, že dané slovo platí. 
 • Nejlepší relax – turistika, procházky v lese (často s dalekohledem na očích a se zájmem o vše, co létá a má peří), návštěva divadla nebo koncertu. 

Jaké vzdělávání mě nejvíc ovlivnilo?

 • Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování  v rozsahu 120 hodin – nejen učení dovednosti klást otázky, ale především změna v přístupu k druhým: vést žáky k získání co nejvíce informací, pečlivé přípravě strategie a hledání vlastního způsobu řešení, a tak přijmout sebe sama a respektovat druhé.
 • Hejného metoda výuky matematiky (od 2012, více než 200 hodin), která proměňuje mou roli učitele. Postupně upouštím od předávání poznatků žákům a snažím se o vytváření příležitostí pro žáky objevovat a přijít si na vše sám.
 • Stala jsem se certifikovanou lektorkou Hejného metody a od roku 2017 mám možnost setkávat se s pedagogy napříč celou republikou. Každé takové setkání je pro mě velmi obohacující. 
 • Kurzy pořádané školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka (na 500 hodin). Stále hledám možnosti, jak rozvíjet u dětí vztah k přírodě, jak zařídit, aby učení bylo efektivní a děti bavilo – dát jim možnost objevovat, zkoušet, vyslovovat hypotézy a ověřovat si je. A především vidím velký smysl v tom, že o přírodě se učíme v přírodě.
 • Semináře týkající se komunikace, vztahů v kolektivu a naší osobnosti (víc než 100 hodin). Důležitá pro mě byla opakovaná setkání na vzdělávání s Jiřím Beníškem – lektorem emočních a sociálních kompetencí se specializací na emoční inteligenci a osobnostní rozvoj.  
 • Vzdělávání týkající se hodnocení a každé setkání s doc. Janou Kratochvílovou z Ped MUNI. V roce 2021 jsme ve škole ukončili projekt Cestou vývojového kontinua zaměřený na zavádění formativního hodnocení na naší škole. Obrovská podpora v rozvoji dovednosti hodnotit a pomáhat dětem naučit se učit.
 • Největší zkušenost mé učitelské praxe přinesla účast v projektu Vysvědčení JINAK (2021-2023). Výsledkem týmové práce je návrh pilotního designu vysvědčení, osobně pak proměna toho, jak učím, práce s cíli, plánováním atd.
 • V současné době (duben 2024) jsem v polovině pětiletého sebezkušenostního Komplexního výcviku prevence (rozsah 600 hodin). Zcela zásadní pro mou pedagogickou praxi - práce se skupinou a porozumění dynamice skupiny, prostřednictvím sebepoznání cesta k přijetí sebe i druhých.
 • Za každým takovým vzděláváním jsou především lidé. Mám opravdu velké štěstí na setkávání se zajímavými a inspirativními osobami. Jsou to nejen lektoři a účastníci kurzů, ale i kolegové z naší i jiných škol a rodiče mých žáků. A v neposlední řadě žáci sami.

 

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.