Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Jak to chodí v naší družině

 • Na obrázku se můžete seznámit s hlavní náplní a pestrou nabídkou činností, kterou plánujeme dále rozšiřovat.
 • Zároveň považujeme za důležité ponechat dětem prostor pro volnou hru.
 • Cílem je, aby děti nejen rozvíjely svoji fantazii, ale uměly si i samy hrát bez řízení činnosti dospělými. Děti si spolu hrají napříč různými ročníky – od MŠ až po 5. ročník.

Prostory a vybavení ŠD

 • Družina využívá prostory tříd a domečku v zahradě školy. Je vybavena společenskými hrami, stavebnicemi, hračkami a relaxačními vaky. Děti mají k dispozici materiál pro výtvarnou a kreativní činnost i školní knihovnu.
 • Při pobytu venku využíváme školní zahradu, obecní dětské hřiště, fotbalové a multifunkční hřiště. K vycházkám zase přírodu kolem řeky, rybník a blízký lesík.
 • Děti mají možnost v rámci družiny vyrábět v naší keramické dílně a ve vybavené polytechnické učebně.  

Přihlašování a odhlašování, odchody

 • Rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují žáka vyplněním a odesláním on-line přihlášky, kterou obdrží mailem. 
 • Změny v docházce a změnu samostatného odchodu oznamují rodiče nejpozději den předem e-mailem na adresu vedoucí vychovatelky: jana.krpatova@zsreznovice.cz.
 • Výjimečně je možné oznámit změnu formou sms na družinový mobil 777 888 279 nebo formou lístečku, který musí obsahovat: datum, jméno a příjmení dítěte, čas kdy má odejít a podpis zákonného zástupce.
 • Je dobré, aby změny v docházce probíhaly co nejméně. Pak nebudou děti zažívat zklamání, že sotva se do něčeho (nějaké činnosti) zapojily, odcházejí domů. Ať už jde o vyrábění, sportovní turnaj nebo jejich spontánní hru.
 • Ukončení docházky rodiče oznamují písemně.

Platby

 • Za pobyt žáků v ŠD je vybírán měsíční poplatek ve výši 200 Kč. Rodiče jsou povinni jej uhradit ve stanoveném termínu bez ohledu na počet dní strávených v ŠD, a to samostatným převodem na účet školy pod příslušným přiděleným VS.

Vybavení dětí do družiny

 • Naše družina tráví většinu času venku za každého počasí.
 • Podporujeme děti, aby si vyzkoušely různé činnosti i materiály pro tvorbu, vedeme je ke sportovním aktivitám a přirozenému pohybu ve venkovním prostředí – hry na písku, lezení po stromech, hrátky s vodou.
 • Proto je důležité, aby děti měly vhodné oblečení i náhradní převlečení ve skříňce v šatně. Zvažte využití staršího oblečení a obuvi, děti si pak tyto aktivity lépe a bez obav užijí.

 Proč trávíme v družině co nejvíc času venku?

Děsí vás pohled na děti zabahněné od hlavy až k patě? Ve skutečnosti jim trocha špíny neuškodí, právě naopak.

 

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.