Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Hejného metoda výuky matematiky

Od školního roku 2011/12 se v naší škole učí matematika Hejného metodou.

Metoda přináší radost z poznávání každému z dětí. Žáci opakovaně navštěvují různá prostředí – určitý typ úkolů např. Výstaviště, Rodina, Děda Lesoň, Pavučiny, Krokování…. Získávají jednotlivé poznatky a postupně jsou vedeny k objevování zákonitostí a principů.
Navzájem si sdělují své objevy a vzájemně se tak učí. Toto je v metodě záměrné, protože děti si lépe rozumí, dovedou hovořit svým jazykem. A nový poznatek tak snáze přejímají.

Zcela zásadní je, že chyba je v procesu učení vítána, je součástí učení. Děti se tak nebojí experimentovat, zkoušet další možnosti a snadno se nevzdávají. Chybné řešení často ve třídě rozvíří diskusi, v níž žáci vyslovují argumenty, kterými obhajují svůj způsob.
Pro nás učitele je nejtěžší, abychom prozradili dětem co nejméně. Cílem je podpořit děti, aby mohly na vše přijít samy. Poznatek, na který přijdeme sami, si také pamatujeme.  

A co je nejkrásnější? Když děti toho vědí mnohem víc, než jsme předpokládali, a přijdou na nové pravidlo, o kterém my jsme ani nepřemýšleli. A děti nás často takto překvapí.

Velkou výhodou je, že v učebnicích jsou různé úkoly podle úrovně a každé z dětí má šanci uspět. Všichni pracují na stejném úkolu. Někdo vyřeší dva, jiný čtyři a všichni jsou v tu chvíli aktivní a přemýšlejí. Pracují na své úrovni, řeší přiměřené úlohy, a tak je matematika může stále bavit.
Metoda podporuje dobré klima ve třídě a podporuje rozvoj osobnosti. Děti, které společně řeší problém a diskutují o něm, si přirozeně musí naslouchat a vhodně argumentovat. Vedle této dovednosti komunikovat se souběžně rozvíjí pracovitost a trpělivost Také spolupráce mezi dětmi je velmi žádoucí. A to vše jednou zúročí v rodině, ve vztazích s přáteli i v zaměstnání.

Tím, že děti matematika baví, chtějí se učit a učí se.

Pokud Vás tato metoda zajímá blíže, podívejte se na následující videozáznam: www.youtube.com/watch

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.