Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Environmetální výchova – setkání s odborníky

V předmětu Svět kolem nás se každoročně naši školáci a obvykle také děti z mateřské školy setkávají s odborníkem.

Už se u nás objevil zoolog Ing. Roman Zajíček z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR i arachnolog Ing. Ondřej Košulič, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně. Poslouchali jsme vyprávění kameramana přírody Mgr. Lukáše Picha, lovili jsme hmyz s entomolegem Mgr. Jiřím Procházkou, Ph.D. z Moravského zemského muzea. Povídání o koních a krátkou projížďku nám zprostředkovala paní Jarmila Slaná. Ukázku canisterapie zažily děti s Tlakpami radosti a jednou z našich maminek, Mgr. Martinou Řezáčovou.

Pravidelně k nám do školy jezdí a do sítí odchytávají a kroužkuje ptáky ornitolog  prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. z Veterinární univerzity v Brně. V roce 2023 jsme poznali dalšího ornitologa Mgr. Kryštofa Horáka z Masarykovy univerzity.   

Děti také navštěvují řeznovické chovatele plazů pana Libora Ulbricha a paní Miladu Ulbrichovou.
Témata volíme s ohledem na prostředí v okolí naší školy, u odborníků zvažujeme vedle znalostí dovednost zaujmout naše děti. Upřednostňujeme výpravy do okolí a  pozorování přímo v terénu.

Pravidelně se účastníme také jednodenních výukových programů na Lipce – školském zařízení pro environmentální vzdělávání. Výuka o přírodě s využitím materiálů a pomůcek, které my ve škole nemáme, a neobvyklý zážitek rozvíjejí vztah dětí k přírodě a přinášejí nové poznatky. Volíme převážně programy s terénní výukou anebo praktickou činností - např. výroba krmítek tak, aby vhodně doplňovaly náš ŠVP. Třeťáci absolvovali program o půdě, předškoláci a prvňáci program o mrvaencích. 

 

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.