ZŠ - Výuka u třeťáků

Návrat dětí z distační výuky zpět do škol byl pro nás radostnou změnou.

Výuku i tvořivé aktivity si totiž daleko lépe užíváme ve skutečném prostředí školy. Ta nám navíc spolu s kolektivní součinností umožňuje dát dětem vyzkoušet i činnosti, které přes online výuku realizovat nelze.

Jednou z takových je například realizace loutkového divadla. Děti si vyrobily vlastní kulisy a vlastní loutky. A dokonce si napsaly i vlastní příběh, z něhož vytvořily scénář s dialogy, které se teď učí. Dále jim výroba tohoto představení pro spolužáky umožní seznámit se s dalšími činnostmi. Plánujeme totiž divadlo i natočit a sestříhat.

V anglickém jazyce si pak hrajeme na prodavače a zákazníky, čímž si děti trénují nákupní rozhovor.

A aby děti také daly odpočinout hlavě a aktivovaly tělo, zapojili jsme je do budování nové zahradní atrakce (podzemní prolízačka), na kterou je třeba převézt hlínu.

A kdo na jaké „hlíně“ bydlí, tedy ve které části našeho regionu, to si děti navzájem ukázaly na nové školní mapě okolí, kam si také instalovaly své fotografie.

Závěrem školního roku již vstupujeme do období léta, to nám umožňuje nejen častěji chodit ven, ale i propojovat učivo se zkušenostmi. Například v prvouce, kdy se učíme o rostlinách a bylinách, jsme využili aktuálních darů přírody a udělali jsme si bylinkové téma. Děti si nejdříve zpracovaly prezentace o bylinách a pak si je také zkusily připravit ke konzumaci. Vařily léčivé čaje, osvěžující mátové mojito, nebo toliko oblíbený bezový sirup. Vše chutnalo skvěle. To už je totiž chuť léta a chuť blížících se prázdnin.

Fotky najdete zde.