Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Anglický jazyk od 1. ročníku

Na naší škole vyučujeme anglický jazyk již od 1. ročníku. Pro prvňáčky přichází se školní docházkou spousta nového, neznámého.

Cizí jazyk často představuje oblast, která je pro ně lákavá až fascinující. Touha rozumět cizí řeči bývá pro některé známkou dospělosti. Cílem naší výuky v 1. a 2. ročníku je zbavit dítě obav z cizí řeči. Výuka probíhá různými formami. Na počátku je založená na opakování po učiteli.

Učíme se různé písničky doprovázené pohybem, říkanky, ale také jednotlivá slovíčka (barvy, čísla do 10, hračky,..).

Veškeré učení je vždy podpořeno vizuálním kontaktem (obrázky) a jinými pomůckami (kartičky, nástěnné pomůcky vyrobené dětmi). Dítě má vždy během učebního procesu možnost využít pomoci. Může najít to, co potřebuje, na bezpečně známých a společně používaných pomůckách, může se kdykoli poradit se spolužáky, popřípadě s učitelem.

Dále je toto učení hlavně realizováno formou hry a hravých činností. Komunikace často probíhá formou dramatizace. Postupem času pracují děti častěji ve skupinách, procvičují na počítači, hrají hry (pexeso, puzzle, …).

Většina z nich také přečte na konci školního roku správně slovíčka, se kterými se pravidelně setkávali. Nejde o záměrné trénování čtení slov. Ale některé z dětí začne odlišná psaná podoba zajímat, zapamatují si ji jako obrázek. Většina žáků do této oblasti zabrousí, někteří ji poznají až ve třetím ročníku.

Ve 3., 4. a 5. ročníku je již psaná podoba slov a vět pravidelnou součástí výuky. Zároveň ale prohlubujeme slovo mluvené, slyšené i čtené. Děti často procvičují reakce na otázky nebo situace – ať už připravené nebo učitelem zimprovizované.

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.