Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2021 – 2023 Vysvědčení JINAK

V tomto projektu byla naše škola partnerem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Tvoříme vysvědčení JINAK.

Výsledkem projektu je pilotní design vysvědčení (závěrečného – sumativního hodnocení) pro základní školy, které odpovídá současným výzvám souvisejícím s propojováním formativního a sumativního hodnocení (Strategie 2030+, uzavření škol COVID).
Tento cíl rozvíjíme pomocí spojení průběžného a závěrečného hodnocení, které umožňuje žákovi monitorovat svůj pokrok a výsledky, participovat na plánování svého učení a rozvoji a zodpovědně přijímat výsledek učení.
Více o projektu

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.