Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2019 – 2021 Šablony II - Rozvoj málotřídní školy v Řeznovicích

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/001424
1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.
Celková částka, kterou naše škola získala: 995 686 Kč

Díky tomuto projektu:

  • Základní i mateřská škola v roce 2019/2020 financovala pedagogického asistenta, který pomáhal dětem, které potřebovaly individuální péči a podporu. 
  • Proběhlo vzdělávání učitelů ZŠ a vychovatelek ŠD v oblastech informatiky, inovativní vzdělávacích metod a cizího jazyka.
  • Škola získala vybavení pro ICT (interaktivní tabule, 20 ks notebooků pro práci ve třídách, 10 ks stavebnic robotika). 
Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.