Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2018 – 2019 Zvyšování kvality výuky v ZŠ Řeznovice

Rekonstrukce školy, Eduroam

Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004150 „Zvyšování kvality výuky ZŠ Řeznovice“ byl zrealizován v roce 2018 - 2019. Bližší informace o projektu najdete na https://ivancice.cz/investice/prestavba-zs-a-ms-v-reznovicich/
Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN).
V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v polovině roku 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv. Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu.
Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.
Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu
V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm zsreznovice.cz. Například tedy: novak@zsreznovice.cz.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu
    název sítě (SSID): eduroam
    protokol připojení: 802.1x
    zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
    ověřování: PEAP
    vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
    jméno RADIUS serveru: radius.zsreznovice.cz
    certifikační autorita: Cesnet CA
    IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory
Eduroam je vysílán ve všech prostorách školy. Z části je pak pokryt i prostor před školou a prostor za školou.

Filtrování provozu
Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25). Pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora
Uživatelé naší školy se mohou obracet na email zbyna@aldorf.cz a nebo telefon +420 605 512 072.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.