2016 - 2018 Rozvoj mateřské a základní školy v Řeznovicích, projekt spolufinancovaný EU

V letech 2016 - 2018 probíhá na ZŠ a MŠ Řeznovice projekt s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003118 spolufinancovaný z prostředků EU.

Týká se následujících oblastí:  

  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, individualizace a polytechnické výchovy
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • Rozvoj dovedností pedagogů prostřednictvím realizace tandemové výuky
  • Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči