2014 - 2015 Pohyb a Výživa

Pokusné ověřování projektu Pohyb a Výživa

Oslovila nás PF MU, abychom se stali jednou ze škol, která bude ověřovat projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pohyb a Výživa (PaV).

Cílem pokusného ověřování je zjistit v různých typech školských zařízení možnosti, jakými lze zkvalitnit život dětí mladšího školního věku v oblasti pohybu a výživy.

Základní programovou a metodickou nabídku projektu připravil autorský tým jmenovaný vyhlašovatelem pokusného ověřování. Program PaV nabídne návody a materiály nám - pracovníkům školy, Vám – rodičům i dětem.

Společnými silami za podpory lektorů pokusného ověřování tohoto projektu budeme vést děti k pochopení podstaty a nezbytnosti optimálního pohybu a stravování. Budeme hledat možnosti, jak jim předat informace o důležitosti správného stravování a pohybu, možnosti, jak utvořit správné návyky v těchto oblastech.