Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2013 – 2016 Global Storylines

Projekt "Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines" je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s  Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Projekt je podporován také Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Umožňuje výuku globálních témat, ale také nenásilně podporuje inkluzivní vzdělávání – začlenění všech žáků do výuky a podporuje pozitivní klima ve třídě.

Metodika využívá příběh, který tvoří osu výuky napříč předměty. Učitel i žáci vytváří a rozvíjí imaginární komunitu, která se potýká s různými sociálními, ekonomickými a environmentálními výzvami. Zapojuje prvky dramatické výchovy a vede žáky k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.

www.nazemi.cz/vzdelavani/518-global-storylines.html

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.