ZŠ Takový byl školní rok 2021/2022

Jak se u nás učíme

Během školního roku proběhla spousta akcí, o kterých jste prostřednictvím našich stránek informovaní. Některé z nich nedostaly prostor v samostatném článku a ve fotogalerii si můžete prohlédnout, co se ještě událo. 
Uvidíte například, jak jsme nakupovali v angličtině, lovili v jezírku, byli v divadle, hráli scénky, učili se zlomky, pekli rohlíčky, vařili ukrajinské pelmeně, počítali peníze, starali se o záhonek, vyráběli pravěké nástroje, učili se číst a psát, pracovali s tabletem. Jen se podívejte, jak se v naší škole učíme:

školní rok u prvňáků

školní rok u druháků

školní rok u třeťáků

školní rok u čtvrťáků

školní rok u páťáků