Zdravý životní styl

Zdraví člověka z různých úhlů

Zdravý životní styl je předmět, jehož cílem je péče o naše zdraví. Přemýšlíme o zdraví tělesném, emocionálním, duševním, sociálním, seberealizačním i duchovním. 

Okruhy, kterými se s dětmi během pěti let na naší škole věnujeme: 
-    osobní bezpečí
-    výživa a naše zdraví
-    konflikt a komunikace
-    závislosti
-    sexualita člověka
-    multikulturní výchova
-    volný čas a povolání

Inspirací k našemu ZŽS bylo setkávání a vzdělávání vedené manželi Věrou a Ivanem Janíkovými, do kterých se celá škola včetně žáků a rodičů zapojovala po roce 2000. Jejich program věnoval zvýšenou pozornost pojmům: rozhodování, zodpovědnost, sebeúcta, umění naslouchat, sounáležitost …

Chcete-li se dozvědět více o jejich pojetí zdraví - o květu zdraví, můžete se začíst zde: https://janici.wordpress.com/2012/02/09/jak-chapeme-kvet-zdravi/