Zápis do MŠ

Zveme vás na zápis dětí do mateřské školy.

Zápis dětí do mateřské školy

pondělí 11. 5. 2020

v době od 8.00 hod. do 10.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

v prostorách MŠ Řeznovice

K zápisu je potřeba přinést:

  • vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou dětským lékařem
  • občanský průkaz rodiče
  • rodný list dítěte

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy je možné stáhnout z webových stránek školy nebo si ji vyzvednout v MŠ, a to od 11. 4. vždy v době od 7.00 hod. do 10.00 hod.

Připomínáme také, že s účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce, jehož dítě dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let, je povinen jej k předškolnímu vzdělávání přihlásit.

V Řeznovicích dne 9. 3. 2020                                                 Mgr. Karla Černá, ředitelka školy