Základní škola

Seznam tříd a rozvrh hodin

Rozvrh pro školní rok 2020 / 2021

Jak se učíme

Genetická mětoda čtení a psaní, Hejného metoda výuky matematiky, Zdravý životní styl, Kritické myšlení, Hra na flétnu, Angičtina, FIE...

ALF

Pro vstup do programu klikněte na link https://programalf.com/olt/www/cz/student/login

Před tlačítko START napište zsreznovice.

Zmáčkněte START.

Vyberte třídu.

Vyberte žáka.

Použijte stejné heslo, jako máte na Google Classroom - v tomto případě POUZE ALE poslední čtyři čísla.