Stravování

Obědy jsou odebírány ze Školní jídelny Na Brněnce v Ivančicích, na jejich stránkách si můžete prohlédnout aktuální jídelníček.

Dopolední přesnídávky a odpolední svačiny pro MŠ jsou připravovány v mateřské škole Ivančice - Řeznovice.

Strávníci ZŠ si mohou vybrat 4krát do týdne oběd ze dvou jídel a jídlo volí společně s Lucií Burešovou.

V MŠ se jídlo volí společně s učitelkami se zřetelem k vyváženosti stravy a naplňování spotřebního koše. Věnuje se rovněž pozornost oblibě stravy u většiny dětí.

Přihlášení ke stravování:

Zájemci o stravování se přihlašují v ZŠ a MŠ Řeznovice formou písemné přihlášky. Evidenci strávníků a poplatků za stravování provádí Lucie Burešová.

Vydávání obědů:

 • V MŠ od 12: 00 – 12:30 hod.
 • V ZŠ   od 12:30 – 13:00 hod.

Odhlášení obědů a svačin:

Odhlášení je možné nejpozději  den předem do 10:00 hodin.  Provádí se telefonem  777 999 657  nebo   e-mailem stravovani.reznovice@centrum.cz. Vzhledem k tomu, že paní Burešová není každý den v prostorách školy, není možné odhlašovat obědy osobně.

První den nemoci  lze odebrat  oběd do   nosiče  v době výdeje oběda (12:00 – 13:00), jinak oběd propadne. Případné prodloužení doby nemoci či předčasný návrat je třeba rovněž oznámit den předem do 10:00 hod.

Platba stravného:

Stravné musí být uhrazeno do 25. dne v měsíci na následující měsíc.

Stravné je možno platit pouze převodním příkazem  na účet školy. Rodičům bude společně s poplatky za MŠ či ŠD před začátkem školního roku sdělena výše částky. 

Číslo účtu – 1054430297/0100 . Přeplatky budou vyúčtovány v červnu a vráceny v červenci.

Převod částky je nutný vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc, aby platba byla včas na účtu a děti měly zajištěný oběd. Bezhotovostní platbu na září provedou rodiče do 25. 8.

Výše stravného:

 • Dopolední přesnídávka MŠ - 8 Kč
 • Odpolední svačina MŠ (3-6 let) - 8 Kč  
 • Odpolední svačina MŠ (7 let) – 9 Kč          
 • Obědy
  1. kategorie (3 –  6 let) - 22 Kč
  2. kategorie (7 – 10 let) - 25 Kč
  3. kategorie (11 – 14 let) - 27 Kč

Do jednotlivých kategorií se řadí děti podle věku, který bude dosažen během započatého školního roku. Ten se počítá od 1. 9. daného roku do 31. 8. následujícího roku. Např. dítě, které dosáhne věku 11 let v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020, bude od 1. 9. 2019 zařazeno do kategorie 11 – 14 let.

Řeznovice 4.9.2019
Lucie Burešová