Stravování

Obědy jsou odebírány ze Školní jídelny Na Brněnce v Ivančicích, na jejich stránkách si můžete prohlédnout aktuální jídelníček.

Dopolední přesnídávky a odpolední svačiny pro MŠ jsou připravovány v mateřské škole Ivančice - Řeznovice.

Strávníci ZŠ si mohou vybrat 4krát do týdne oběd ze dvou jídel a jídlo volí společně s Šárkou Nahodilovou.

V MŠ se jídlo volí společně s učitelkami se zřetelem k vyváženosti stravy a naplňování spotřebního koše. Věnuje se rovněž pozornost oblibě stravy u většiny dětí.

Přihlášení ke stravování:

Zájemci o stravování se přihlašují v ZŠ a MŠ Řeznovice formou písemné přihlášky. Evidenci strávníků a poplatků za stravování provádí Šárka Nahodilová.

Vydávání obědů:

 • V MŠ od 12: 00 – 12:30 hod.
 • V ZŠ   od 12:30 – 13:00 hod.

Odhlášení obědů a svačin:

Odhlášení je možné nejpozději  den předem do 10:00 hodin.  Provádí telefonem  608 402 399  nebo   e-mailem  sarka.nahodilova@centrum.cz. Vzhledem k tomu, že paní Nahodilová není každý den v prostorách školy, není možné odhlašovat obědy osobně.

První den nemoci  lze odebrat  oběd do   nosiče  v době výdeje oběda, jinak oběd propadne. Případné prodloužení doby nemoci či předčasný návrat je třeba rovněž oznámit den předem do 10:00 hod.

Platba stravného:

Stravné musí být uhrazeno do 25. dne v měsíci na následující měsíc.

Platba hotově:

Stravné vybírá Šárka Nahodilová v II. patře budovy. Datum placení stravného je vždy oznámeno e-mailem týden dopředu.  Platit je možné pouze v uvedený den a v uvedenou dobu.  

Platba převodním příkazem:

Nabízíme rodičům  možnost   platby převodním příkazem  na účet školy. Rodičům, kteří si vyberou tento způsob platby stravného společně s poplatky za MŠ či ŠD, bude před začátkem školního roku sdělena výše částky.

Číslo účtu – 1054430297/0100 . Přeplatky budou vyúčtovány v červnu a vráceny v červenci.

Převod částky je nutný vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc, aby platba byla včas na účtu a děti měly zajištěný oběd. Bezhotovostní platbu na září provedou rodiče do 31. 8.

Výše stravného:

 • Dopolední přesnídávka MŠ - 8 Kč
 • Odpolední svačina MŠ - 8 Kč              
 • Obědy
  1. kategorie (3 –  6 let) - 20 Kč
  2. kategorie (7 – 10 let) - 23 Kč
  3. kategorie (11 – 14 let) - 25 Kč

Do jednotlivých kategorií se řadí děti podle věku, který bude dosažen během započatého školního roku. Ten se počítá od 1. 9. daného roku do 31. 8. následujícího roku. Např. dítě, které dosáhne věku 11 let v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, bude od 1. 9. 2017 zařazeno do kategorie 11 – 14 let.

Řeznovice 5. 9. 2018
Šárka Nahodilová