Stravování

Obědy jsou odebírány ze Školní jídelny Na Brněnce v Ivančicích, na jejich stránkách si můžete prohlédnout  aktuální jídelníček nebo přímo v našem internetovém objednávacím systému (odkaz bude doplněn). Dopolední přesnídávky a odpolední svačiny pro MŠ jsou připravovány v mateřské škole Ivančice - Řeznovice.

Strávníci ZŠ si mohou vybrat 4krát do týdne oběd ze dvou jídel. Volbu jídla provádí rodiče společně s dítětem v internetové objednávacím systému.  V MŠ se jídlo volí společně s učitelkami se zřetelem k vyváženosti stravy a naplňování spotřebního koše. Věnuje se rovněž pozornost oblibě stravy u většiny dětí.

Přihlášení ke stravování:

Zájemci o stravování se přihlašují v ZŠ a MŠ Řeznovice formou online přihlášky, která jim byla zaslána mailem. Evidenci strávníků a poplatků za stravování provádí Jana Krátká. Vzhledem k tomu, že provádí také pedagogickou činnost, kontaktujte ji v případě potřeby primárně mailem: jana.kratka@zsreznovice.cz 

V otázce odhlašování obědů ji nekontaktujte, odhlášení se provádí výhradně přes internetový objednávkový systém. Děkujeme.

Odhlášení obědů - žáci základní školy (pouze), pro žáky MŠ platí jiná pravidla - čtěte níže

Odhlašování obědů, stejně jako volbu jídla, provádí rodiče v internetovém objednávacím systému. Odhlášení je možné nejpozději  den předem do 10:00 hodin (do stejného termínu je nutné provést volbu jídla).

Pozdější odhlášení není možné. Stejně jako změna volby. Do školy, prosím, nevolejte ani nepište, k odhlašování slouží výlučně tento systém.

Pokud nestihnete provést volbu jídla do uvedeného času, žák (žákyně) dostane k obědu automaticky volbu č. 1.

Odhlášení obědů a svačin - žáci mateřské školy:

Odhlášení je možné nejpozději den předem do 10:00 hodin, a to pouze mailem na adresu: stravovani@zsreznovice.cz

Tato možnost a tento kontakt platí pouze pro rodiče školkových dětí. Pro školní dětí slouží internetový objednávkový systém.

Odhlašováním obědů a svačin pro MŠ je pověřena paní Jana Dvořáková, která současně vykonává práci učitelky MŠ a primárně se věnuje dětem. Pro kompletaci odhlášek a následné zpracování objednávky bude mít vyčleněný časový blok, a z toho důvodu není možné odhlašovat obědy osobně či telefonicky. V případě její nepřítomnosti neuvidíme vaše odhlášky, pokud k odhlašování budete využívat jinou cestu než je výše uvedený mail, proto důrazně prosíme o dodržování tohoto pravidla. Děkujeme za pochopení. 

První den nemoci lze odebrat oběd do nosiče v době výdeje oběda (12:00 – 13:00), jinak oběd propadne. Případné prodloužení doby nemoci či předčasný návrat je třeba rovněž oznámit den předem do 10:00 hod.

Platba stravného:

Stravné musí být uhrazeno do 25. dne měsíce předchozího (takže například na září do 25.8.). V případě neobdržení platby do uvedeného data nebude dítěti oběd moci být vydán až do nápravy.

Stravné je možno platit pouze převodním příkazem na účet školy číslo: 1054430297/0100

Stravné je nutné hradit samostatným příkazem a nekombinovat ho s jinými platbami, a to navíc pod příslušným variabilním symbolem (VS). Platba bez uvedeného VS bude vrácena zpět a poplatek za stravné nebude zaevidován. Čímž vznikne situace neuhrazeného stravného a dítěti nebude moci být v takovém případě oběd vydán. U platby, prosím, uvádějte do poznámky i důvod platby a jméno dítěte, takže např. "stravné, Jan Novák", jako druhý identifikátor platby. 

V případě sourozenců není možné kumulovat platbu pod jeden příkaz. Každé z dětí bude mít svůj variabilní symbol a za každé dítě je třeba provést platbu zvlášť. Doporučujeme vám zřízení trvalého příkazu (nebo trvalých příkazů v případě více dětí) s časovým omezením od 24. 8. 2021 do 24. 5. 2022.

Veškeré ostatní platby - školné, družina, kroužky... nekombinujte, prosím, se stravným! U těchto ostatních plateb je nezbytné vždy uvádět jméno dítěte a důvod platby. Více o pravidlech k nim se dočtete zde na záložce Platby.

Číslo účtu – 1054430297/0100. Přeplatky budou vyúčtovány v červnu a vráceny v červenci.

Výše stravného:

  • Dopolední přesnídávka MŠ (3-6 let) – 11 Kč
  • Dopolední přesnídávka MŠ (7 let)  – 12 Kč  
  • Odpolední svačina MŠ (3-6 let) –  9 Kč
  • Odpolední svačina MŠ (7 let)  – 10 Kč          
  • Obědy

1. kategorie (3 –  6 let)  –  24 Kč

2. kategorie (7 – 10 let) –  27 Kč

3. kategorie (11 – 14 let)  –  29 Kč

Do jednotlivých kategorií se řadí děti podle věku, který bude dosažen během započatého školního roku. Ten se počítá od 1. 9. daného roku do 31. 8. následujícího roku. Např. dítě, které dosáhne věku 11 let v období od 1.9.2021 do 31.8.2022, bude od 1.9.2021 zařazeno do kategorie 11 – 14 let.

Čas vydávání obědů:

  • V MŠ od 12: 00 – 12:30 hod.
  • V ZŠ   od 12:30 – 13:00 hod.

Řeznovice 10.8.2021
Jana Krátká