Rada školy

Členové Rady školy

Jan Chmelíček

předseda, zástupce rodičů
Řeznovice

Jana Krpatová

zástupce zaměstnanců školy
ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice

Ing. Ivana Krejčová

zástupce zřizovatele
MěÚ Ivančice

Dále si můžete přečíst aktuální jednací řád nebo výňatek ze školského zákona.