Rada školy

Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se na správě školy.

Se svými podněty se rodiče mohou obracet na členy rady.

Členové Rady školy

Jan Chmelíček

předseda, zástupce rodičů
Řeznovice

Jana Krpatová

zástupce zaměstnanců školy
ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice

Ing. Ivana Krejčová

zástupce zřizovatele
MěÚ Ivančice

Dále si můžete přečíst aktuální jednací řád nebo výňatek ze školského zákona.