Školská rada

Hlavním účelem Školské rady je možnost podílet se na správě školy.

Se svými podněty se rodiče mohou obracet na členy rady.

Členové Školské rady

Petr Koťara

zástupce rodičů 

petr@kotara.cz
mobil: 608 469 208

Jana Krpatová

zástupce zaměstnanců školy
ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice

 

Ing. Ivana Krejčová

zástupce zřizovatele
MěÚ Ivančice

Dále si můžete přečíst aktuální jednací řád a výňatek ze školského zákona.