Projekty

Ovoce do škol

Díky projektu MŠMT žáci ZŠ pravidelně dostávají zdarma čerstvé ovoce na svačinu.

2021 Každý má své místo ve společném kruhu

Projekt z výzvy Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Preventivní programy škol v roce 2021. 

2021 - 2023 Nové systémové pojetí hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků základní školy

V tomto projektu je naše škola partnerem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno.  

2020 – 2022 Robot Future School

Škola je partnerem projektu v rámci OP VVV Robot Future School. Zadavatelem projektu je ZŠ a MŠ Střílky v letech 2020 – 2022. 

2019 – 2021 Cestou vývojového kontinua

Podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení.

2019 – 2022 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice II.

ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice jsou partnery v projektu města Ivančice.

2019 - 2021 Šablony II - Rozvoj málotřídní školy v Řeznovicích

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

2016 - 2018 Rozvoj mateřské a základní školy v Řeznovicích, projekt spolufinancovaný EU

V letech 2016 - 2018 probíhá na ZŠ a MŠ Řeznovice projekt s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003118 spolufinancovaný z prostředků EU.

2013 - 2016 Global Storylines

Projekt "Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines" je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s  Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

2014 - 2015 Pohyb a Výživa

Pokusné ověřování projektu Pohyb a Výživa

2013- 2014 Zahradní učebna

Projekt z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí – zahradní učebna. 

od roku 2012 Férová škola

Dne 14. 11. 2012 byla naše škola oceněná v Praze Certifikátem Férových škol, který je udělován vždy na dva roky. Poté škola musí certifikát znovu obhájit.

2010 - 2013 Výzkumný záměr PF MU Brno

V letech 2010 - 2013 se naše škola účastnila výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který byl zaměřen na inkluzi. 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách byl tříletý projekt financovaný z prostředkú EU částkou 459 991,- Kč.