Projekty

Eduroam

Naše instituce/škola je připojena k eduroamu.

2016 - 2018 Rozvoj mateřské a základní školy v Řeznovicích, projekt spolufinancovaný EU

V letech 2016 - 2018 probíhá na ZŠ a MŠ Řeznovice projekt s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003118 spolufinancovaný z prostředků EU.

2013 - 2016 Global Storylines

Projekt "Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines" je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s  Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

2014 - 2015 Pohyb a Výživa

Pokusné ověřování projektu Pohyb a Výživa

2013- 2014 Zahradní učebna

Projekt z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí – zahradní učebna. 

od roku 2012 Férová škola

Dne 14. 11. 2012 byla naše škola oceněná v Praze Certifikátem Férových škol, který je udělován vždy na dva roky. Poté škola musí certifikát znovu obhájit.

2010 - 2013 Výzkumný záměr PF MU Brno

V letech 2010 - 2013 se naše škola účastnila výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který byl zaměřen na inkluzi. 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách byl tříletý projekt financovaný z prostředkú EU částkou 459 991,- Kč.