Projekty

2012 - dosud Férová škola

Dne 14. 11. 2012 byla naše škola oceněná v Praze Certifikátem Férových škol, který je udělován vždy na dva roky. Poté škola certifikát musí znovu obhájit.

2016 - 2018 Rozvoj mateřské a základní školy v Řeznovicích, projekt spolufinancovaný EU

V letech 2016 - 2018 probíhá na ZŠ a MŠ Řeznovice projekt s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003118 spolufinancovaný z prostředků EU.

2013 - 2016 Global Storylines

Projekt "Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines" je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s  Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

2014 - 2015 Pohyb a Výživa

Pokusné ověřování projektu Pohyb a Výživa

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách byl tříletý projekt financovaný z prostředkú EU částkou 459 991,- Kč.

2013- 2014 Zahradní učebna

Projekt z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí – zahradní učebna.  Bude vybudováno jezírko, kompostovací záhony, louka, svody a využití dešťové vody. Částka získaná dotací - 70 000,- Kč. Podmínkou dotace je spoluúčast komunity. Naším cílem je postupná přeměna zahrady v přírodní zahradu.

2010 - 2013 Výzkumný záměr PF MU Brno

V roce 2010 jsme byli požádáni o spoluúčast na výzkumném záměru Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně s názvem Inkluzivní škola. Tento projekt je tříletý a bude ukončen konferencí na podzim 2013.