Pravidelné akce

Brigáda

Každoročně organizujeme před začátkem školního roku brigádu.

Zahájení školního roku – Zahradní slavnost

Začíná nový školní rok a my se scházíme na školní zahradě.

Motýl

Každý rok v září vyjíždíme na výlet, kterému říkáme Motýl.

Volby dětského ředitele

Každý rok si děti volí své zástupce.

Rozsvícení vánočního stromu

Každoročně vystupujeme na ivančickém náměstí. 

Mikuláš

Naši školu každý rok navštíví Mikuláš s čertem a andělem, kteří zajdou do školky a do všech školních tříd.

Vánoční koncert a jarmark

Koncert a jarmark má v naší škole více než 25letou tradici, ten první proběhl už v roce 1993.

Advent a Vánoce

Udržujeme tradice

Hory

Mezi dlouholeté akce, které naše škola pořádá, patří pobyt na horách.

Vynášení Smrtky

Loučíme se se zimou a vítáme jaro

Noc s Andersenem

Ve škole pravidelně nocujeme už od roku 2011.

Návštěva divadla

Návštěva divadla i divadlo na návštěvě

Environmetální výchova – setkání s odborníky

Máme rádi přírodu a chceme zdravé prostředí.

Jarní slavnost

Květnová slavnost nejen ke Dni matek

Sportovní den a atletické závody

Tělesná výchova je v naší škole stejně důležitým předmětem jako všechny ostatní.

Řeznovice mají talenty

Pestrá přehlídka toho, co umíme anebo rádi děláme.

Rozloučení s předškoláky a páťáky

Všechno má svůj začátek a konec.

Oslava narozenin

Dlouholetým zvykem v naší škole je, že ve třídě společně slavíme narozeniny našich spolužáků.