Platba hotově:

Platba menších částek - např. divadlo, beseda, Albatros – pouze hotově u Šárky Nahodilové ve 2. patře budovy v úřední době:

pondělí  6.45 –  8 hodin

středa   13 – 15.30 hodin

Termín, do kdy je třeba zaplatit, je oznámen společně s informacemi o pořádané akci.

Datum placení stravného je vždy oznámeno e-mailem týden dopředu. 

Platba převodním příkazem:

Platba větších nebo pravidelných částek (stravné, družina, Motýl, hory)lze provést převodem na účet školy číslo 1054430297/0100

Uveďte jméno dítěte a za co platíte, aby bylo možné Vaši platbu dohledat, např. Jan Novák, družina, stravné, záloha hory.

Platba stravného:

Převod částky je nutný vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc, aby platba byla včas na účtu a děti měly zajištěný oběd. Bezhotovostní platbu na září provedou rodiče do 31. 8.

Rodičům, kteří si vyberou tento způsob platby stravného společně s poplatky za MŠ či ŠD, bude před začátkem školního roku sdělena výše částky. Přeplatky budou vyúčtovány v červnu a vráceny v červenci.