• Platba hotově:

Platba menších částek - např. divadlo, beseda, Albatros – pouze hotově u Lucie Burešové ve sborovně v 1. patře v úředních hodinách:

středa  13:00 – 15.30 hodin

pátek     7:00 – 8:00 hodin

Termín, do kdy je třeba zaplatit, je oznámen společně s informacemi o pořádané akci.

  • Platba převodním příkazem:

Platba větších nebo pravidelných částek (stravné, družina, Motýl, hory) – lze provést převodem na účet školy číslo 1054430297/0100

Uveďte jméno dítěte a za co platíte, aby bylo možné Vaši platbu dohledat, např. Jan Novák, družina, stravné, záloha hory.

  • Platba stravného:

Převod částky je nutný vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc, aby platba byla včas na účtu a děti měly zajištěný oběd. Bezhotovostní platbu na září provedou rodiče do 25. 8.

Rodičům bude společně s poplatky za MŠ či ŠD před začátkem školního roku sdělena výše částky. Přeplatky budou vyúčtovány v červnu a vráceny v červenci.