• Platba stravného: viz zde: Stravování
 • Platba družiny: 
 • Poplatek za družinu musí být uhrazen do 25. dne měsíce předchozího (takže například na září do 25.8.). Činí 150,- Kč / měsíc.

  Družinu je možno platit pouze převodním příkazem na účet školy číslo 1054430297/0100.

  Družinu je nutné hradit samostatným příkazem a nekombinovat ji s jinými platbami, a to navíc pod příslušným variabilním symbolem (VS). Platba bez uvedeného VS bude vrácena zpět a poplatek za družinu nebude zaevidován. U platby, prosím, uvádějte do poznámky i důvod platby a jméno dítěte, takže např. "družina, Jan Novák", jako druhý identifikátor platby.

  V případě sourozenců není možné kumulovat platbu pod jeden příkaz. Každé z dětí bude mít svůj variabilní symbol a za každé dítě je třeba provést platbu zvlášť. Doporučujeme vám zřízení trvalého příkazu (nebo trvalých příkazů v případě více dětí) s časovým omezením od 24.8. 2021 do 24.5. 2022.

 • Platba školkovného: 

Poplatek za školku musí být uhrazen do 25. dne měsíce předchozího (takže například na září do 25.8.).  Činí 300,- Kč / měsíc.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.

Školkovné je možno platit pouze převodním příkazem na účet školy číslo 1054430297/0100.

Školkovné je nutné hradit samostatným příkazem a nekombinovat ji s jinými platbami, a to navíc pod příslušným variabilním symbolem (VS). Platba bez uvedeného VS bude vrácena zpět a poplatek nebude zaevidován. U platby, prosím, uvádějte do poznámky i důvod platby a jméno dítěte, takže např. "skolkovne, Jan Novák", jako druhý identifikátor platby.

V případě sourozenců není možné kumulovat platbu pod jeden příkaz. Každé z dětí bude mít svůj variabilní symbol a za každé dítě je třeba provést platbu zvlášť. Doporučujeme vám zřízení trvalého příkazu (nebo trvalých příkazů v případě více dětí) s časovým omezením od 24.8. 2021 do 24.5. 2022.

 • Platba menších částek (do 200,- Kč včetně) - např. divadlo, beseda, Albatros – pouze hotově u třídní učitelky. 

Termín, do kdy je třeba zaplatit, je oznámen společně s informacemi o pořádané akci.

 • Ostatní platby (nad 200,- Kč) převodním příkazem:

Platba větších částek (např. Motýl, hory) – lze provést převodem na účet školy číslo 1054430297/0100

Uveďte jméno dítěte a za co platíte, aby bylo možné Vaši platbu dohledat, např. Jan Novák, záloha hory.

Sourozenecké platby v tomto případě lze slučovat, ale události ne.

Variabilní symbol dítěte na stravování či do družiny v tomto případě určitě neuvádějte.

Děkuji.

Jana Krátká