Ovoce do škol

Díky projektu MŠMT žáci ZŠ pravidelně dostávají zdarma čerstvé ovoce na svačinu.

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol.

Do projektu „Mléko do škol“ naše škola zapojená není, protože nemá vhodné podmínky pro skladování mléka a nesouhlasí s množstvím odpadů, které by tímto způsobem vznikly a zatížily tak přírodu.  

https://www.msmt.cz/ministerstvo/ovoce-do-skol-doplnujici-informace

http://eagri.cz/public/web/file/668674/letak_DL_A4_ovozel_v4.pdf