Otevření školy

Jak bude probíhat obnovení provozu naší školy do konce školního roku 2019/2020?

Provoz základní i mateřské školy bude zahájen 25.5. 2020

Děti je možné přihlásit do školy nejpozději do 18. 5. 2020 e-mailem třídní učitelce, dodatečné přihlašování již nebude možné. Současně uveďte, kdy bude vaše dítě v jednotlivé dny ze školní skupiny odcházet.

Děti budou rozdělené do maximálně 15členných skupin, které se nesmí měnit.

 

CESTA DO ŠKOLY

Děti musí přijít do školy s ochranou úst a nosu. Roušku budou mít možnost sundat až ve třídě. S sebou musí mít v uzavíratelném pytlíku ještě jednu náhradní roušku.

Rodiče školních dětí nesmí vstupovat na pozemek školy (budova, zahrada). Výjimku mají pouze rodiče dětí z MŠ, kteří doprovází dítě do šatny školky zadním vchodem, kde pro ně bude umístěna desinfekce. Jiné prostory navštěvovat nemohou.

Před nástupem dítěte do školy musí rodiče odevzdat přiložené dokumenty. Termín je do pátku 22. 5. 2020. Možno vhodit do schránky na budově školy nebo oskenované zaslat na email třídní učitelce. Originál poté žák přinese při nástupu do školy.

Dle vyhlášky MŠMT není možné zajistit provoz ranní družiny. Ideální příchod do školy je od 7:30 do 7:55 h. Pokud přijde dítě do školy dříve, po přezutí odchází do své třídy. Skříňky budou zůstávat odemčené, aby se děti v šatně zdržovaly co nejméně.

 

JAK TO BUDE VE VYUČOVÁNÍ

Děti budou rozděleny do skupin podle počtu přihlášených. Zařazení do jednotlivých skupin se žáci dozví první den školy. Ve skupině bude maximálně 15 dětí. Tato skupina bude neměnná po celý den i v době družiny až do konce školního roku.

Roušku musí děti nosit ve společných prostorách (chodba, šatna), ve třídě ji mít nemusí. Každá třída bude vybavena desinfekcí.

Děti si budou nosit vlastní pití, nesmí nosit do školy vlastní hračky.

Čas budeme trávit převážně ve třídách, aby se zamezilo setkávání skupin na chodbách. Podle možností budeme trávit i maximální čas venku. Rozvrh upřesníme, odpolední vyučování ani kroužky probíhat nebudou.

Obědy budou zajištěny ze školní jídelny, z provozních důvodů bude jen jedno jídlo. Děti budou obědvat se svou skupinou ve třídě. Informace k platbě a nahlášení obědů vám zašle paní Burešová.

Distanční výuka (domácí) bude probíhat jen formou zadávání úkolů stejného nebo podobného typu, na kterých budou žáci pracovat ve škole. Odevzdávání splněných úkolů zůstane stejnou formou, jaká je dosud, a budou se s vámi domlouvat třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů.

 

PO VYUČOVÁNÍ (DRUŽINA)

Ze školy žáci odchází samostatně podle předem nahlášeného času odchodu nebo si je rodiče vyzvednou před školou. V takovém případě rodič zavolá na telefon vychovatelky (bude upřesněn podle rozdělení do skupin) a dítě mu bude odesláno před školu.

 

OSTATNÍ INFORMACE

V případě podezření na nemoc, budeme postupovat dle pokynů MŠMT. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, musíme jej izolovat od skupiny do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce žáka, který ho neprodleně ze školy odveze. O podezření jsme povinni informovat spádovou hygienickou stanici.

Uveďte, prosím, třídnímu učiteli telefon, na kterém vás budeme v případě nutnosti kontaktovat.

Platba za družinu se v červnu nebude vybírat. Poplatek za duben a květen vám bude vrácen. Stejně tak i platba za kroužky ve druhém pololetí.

Zálohu na Motýla zatím neplaťte. Vyjednáváme s provozovatelem další postup.

Sběr bylin je dobrovolný, ale budeme rádi, když se jej děti budou účastnit. Za peníze z bylin nakupujeme sešity a výtvarné potřeby na další rok.

Vaše dotazy zodpoví třídní učitelé na online třídních schůzkách.

Víme, že některá nařízení působí tvrdě, ale musíme respektovat pokyny MŠMT. I přes složitou situaci se na děti i život ve škole těšíme. Mrzí nás, že se budeme velmi omezeně setkávat s vámi, rodiči dětí, ale věříme, že se situace brzy dostane do běžného provozu a budeme moci školu plně otevřít všem, kteří budou mít zájem v ní společně s námi pobývat.


Soubory ke stažení

Soubor Datum vytvoření Velikost
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.pdf 5.5.2020, 17:53 242.79 kB