Omlouvání

Absence neočekávaná:

Ohlaste nepřítomnost dítěte a její důvod osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně co nejdříve, nejlépe do 24 hodin třídnímu učiteli. Škola musí být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den. Pozdější dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné. Po ukončení nepřítomnosti omluvte žáka písemně v knížce „Hodnocení a sebehodnocení žáka“.

Absence z důvodu, které jsou předem známé:

  • Pokud potřebujete dítě uvolnit v průběhu vyučování, napište písemnou žádost. Tím přebíráte zodpovědnost za své dítě ve chvíli, kdy opustí školu.
  • Krátkodobá absence (1-3 dny) – požádejte předem písemnou formou třídního učitele, který o povolení nepřítomnosti rozhodne.
  • Dlouhodobá absence – předem požádejte písemnou formou ředitele školy. V každém pololetí povolí ředitel školy maximálně jednu dlouhodobou nepřítomnost mimo termín výjezdních akcí školy.

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole (podezření na zanedbání povinné školní docházky), je škola povinna informovat OSPOD (Okresní správu péče o dítě).  
Zajistěte, že si vaše dítě doplní zameškané učivo. Při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace.

 


Soubory ke stažení

Soubor Datum vytvoření Velikost
Žádost o uvolnění žáka z výuky.doc 24.12.2018, 09:59 75.5 kB