Ocenění

Vážíme si ocenění, které bylo uděleno naší škole Sítí mateřských center Jihomoravského kraje.

Škola se podílí na projektu Pedagogické fakulty Univerzity Masarykovy v Brně. S touto fakultou již mnoho let aktivně spolupracujeme. Přečtěte si hodnocení některých studentů.

Statut fakultní školy

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity podporuje a rozvíjí přípravu pedagogických pracovníků a svým dílem přispívá ke kultivaci vzdělávacího prostředí v České republice.

Pedagogická fakulta má vytvořenou síť škol a zařízení, se kterými úzce spolupracuje především v oblasti přípravy a realizace pedagogických a asistentských praxí a výzkumu. Síť škol a zařízení zahrnuje instituce, které jsou ukázkou příkladné pedagogické práce s žáky či odborné práce s klienty a které vytvářejí podnětné, vstřícné a vlídné prostředí pro pedagogickou a odbornou činnost včetně rozvinuté spolupráce s rodinami žáků a klientů zařízení a blízkou komunitou.

Nedílnou součástí činnosti škol a zařízení je soustavná práce na rozvoji a vzdělávání vlastních pracovníků. Školy patří dle hodnocení jejich kvality Českou školní inspekcí do dvou nejvýše hodnocených kategorií.

Škola užívá název "Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity" pokud splňuje požadavky stanovené Statutem fakultních škol.

Fakultní školou se může stát škola minimálně po dvou letech intenzivní spolupráce při splnění níže uvedených kritérií:

- Otevřenost školy a zařízení vůči všem žákům, klientům, rodičům, zákonným zástupcům žáků, opatrovníkům klientů a různým odborníkům.

- Kvalita školy a zařízení a kvalita spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity - škola prokazuje svoji kvalitu v podmínkách, procesech i výsledcích v odpovídajících školních dokumentech.

Dle stupnice ČŠI získává fakultní škola jedno ze dvou nejlepších hodnocení.

Ve škole je realizovány praxe, které jsou založeny na dlouhodobější a intenzivní spolupráci provázejícího učitele, studenta a vzdělavatele učitelů.

- Vzdělávání vlastních pedagogických a odborných pracovníků - pracovníci se věnují svému dalšímu osobnostnímu a profesnímu rozvoji.

(vypsáno z Přílohy č. 1 k Opatření děkana PdF MU č. 4/2018)

Ocenění Férová škola

V roce 2012 byla škola oceněna Ligou lidských práv jako Férová škola. Bližší informace najdete na www.ferovaskola.cz.

Ocenění Přírodní zahrada

V roce 2013 jsme dostali ocenění "Přírodní zahrada". Plaketu převzali dětská ředitelka Šárka Procházková se svým zástupcem Adamem Vorlem. Plaketu jsme obdrželi, protože na naší zahradě hospodaříme ekologicky bez použití pesticidů, umělých hnojiv a rašeliny. Kompostujeme zbytky ze zahrady a bioodpad a využíváme k zalévání dešťovou vodu.

Na zahradě rostou různé stromy, keře a květiny – rozmanitost původních druhů. Na zahradě najdou úkryt různí živočichové.