Ocenění

Vážíme si ocenění, které bylo uděleno naší škole Sítí mateřských center Jihomoravského kraje.

Škola se podílí na projektu Pedagogické fakulty Univerzity Masarykovy v Brně. S touto fakultou již mnoho let aktivně spolupracujeme. Přečtěte si hodnocení některých studentů.

Ocenění Férová škola

V roce 2012 byla škola oceněna Ligou lidských práv jako Férová škola. Bližší informace najdete na www.ferovaskola.cz.

Ocenění Přírodní zahrada

V roce 2013 jsme dostali ocenění "Přírodní zahrada". Plaketu převzali dětská ředitelka Šárka Procházková se svým zástupcem Adamem Vorlem. Plaketu jsme obdrželi, protože na naší zahradě hospodaříme ekologicky bez použití pesticidů, umělých hnojiv a rašeliny. Kompostujeme zbytky ze zahrady a využíváme dešťovou vodu. Na zahradě rostou různé stromy, keře a květiny – rozmanitost původních druhů. Na zahradě najdou úkryt různí živočichové.