O škole

Naše škola

Škola je především o lidech, kteří do ní chodí.

Kdo se stará o vaše děti

Zaměstnanci naší školy

Projekty

Projekty, kterých se naše škola účastní

Rada školy

Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se na správě školy.

Se svými podněty se rodiče mohou obracet na členy rady.

Dokumenty

V této sekci najdete dokumenty, které se týkají naší školy.