Mgr. Jana Aboulaiche 

učitelka ZŠ, třídní učitelka 5. ročníku

Kdo jsem a čím jsem byla?
Speciální pedagožka se specializací logopedie, surdopedie a poruchy učení, učitelka francouzštiny, učitelka dětí s SP a logopedka v SPC, 5 let průvodkyně v lesní školce, v současnosti studentka Učitelství 1. stupně a hlavně maminka 4 dětí

Co mě baví a zajímá, co dělám ráda?

  • Jsem ráda s dětmi, které mě obklopují posledních 20 let.
  • Baví mě se neustále vzdělávat, číst a čerpat informace v oblasti vzdělávání.
  • Miluji literaturu, dětské knihy, přírodu, les a lesní pedagogiku, baví mě bylinky, zdravé stravování, pilates, studium cizích jazyků, studium lidových tradic i hraní na piano.
  • Je pro mě velmi důležitá ekologie, snažím se žít s co nejmenší ekologickou stopou.

Jaké vzdělávání mě nejvíc ovlivnilo?

  • Mé oficiální dvojí vysokoškolské studium, ale především neoficiální  samostudium odborné literatury.
  • Program celoživotního vzdělávání k doplnění pedagogické klasifikace: speciální pedagogika, obor psychopedie
  • Kurz Respektovat a být respektován, Kurz první pomoci Zdrsem, Kurz jazykové propedeutiky – cizí jazyk napříč předměty, kurz Aby děti kvetly, kurz Tvoříme s dětmi Radky Rubešové