Mateřská škola

Režim dne

Denní rozvrh odráží vyvážený poměr časů aktivity a klidu.

Zápis

Zápis dětí do mateřské školy proběhne v květnu.