Mateřská škola

Režim dne

Denní rozvrh odráží vyvážený poměr časů aktivity a klidu.