Mgr. Marta Kuchaříková 

učitelka ZŠ, třídní učitelka 3. ročníku

Kdo jsem a čím jsem byla?

 • máma dvou dospělých kluků
 • od roku 2007 učitelka na 1. stupni ZŠ v Řeznovicích (studium učitelství pro 1. stupeň základních škol v rámci celoživotního vzdělávání)
 • lektor vzdělávání dospělých Hejného metody výuky matematiky
 • sedm let jsem byla učitelkou matematiky, fyziky a chemie na 2. stupni ZŠ (studium učitelství pro 2. stupeň a střední školy, obor matematika – chemie)

Co mě baví a zajímá, co dělám ráda?

 • Baví mě učit a učit se.
 • Ráda poznávám nové lidi.
 • Potřebuji být součástí týmu, taková práce mě naplňuje.
 • Stále věřím, že dané slovo platí. 
 • Nejlepší relax – procházky v lese, často s dalekohledem na očích a se zájmem o vše, co létá a má peří.
 • A ještě návštěva divadelního představení. 

Jaké vzdělávání mě nejvíc ovlivnilo?

 • Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování  v rozsahu 120 hodin – nejen učení dovednosti klást otázky, ale především změna v přístupu k druhým: vést žáky k získání co nejvíce informací, pečlivé přípravě strategie a hledání vlastního způsobu řešení, a tak přijmout sebe sama a respektovat druhé.
 • Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení v rozsahu 32 + 80 hodin – práce s textem, jak se učit.
 • Hejného metoda výuky matematiky (od 2012, více než 200 hodin), která proměňuje mou roli učitele. Postupně upouštím od předávání poznatků žákům a snažím se o vytváření příležitostí pro žáky objevovat a přijít si na vše sám.
 • Kurzy pořádané školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka (na 500 hodin). Stále hledám možnosti, jak rozvíjet u dětí vztah k přírodě, jak zařídit, aby učení bylo efektivní a děti bavilo – dát jim možnost objevovat, zkoušet, vyslovovat hypotézy a ověřovat si je. A především vidím velký smysl v tom, že o přírodě se učíme v přírodě.
 • Semináře týkající se komunikace, vztahů v kolektivu a naší osobnosti (víc než 100 hodin).  
 • Vzdělávání týkající se hodnocení a každé setkání s doc. Janou Kratochvílovou.  V roce 2021 jsme ve škole ukončili projekt zaměřený na zavádění formativního hodnocení na naší škole. Obrovská zkušenost, která mě podpořila v rozvoji dovednosti hodnotit a pomáhat dětem naučit se učit.
 • Za každým takovým vzděláváním jsou především lidé. Mám opravdu velké štěstí na setkávání se zajímavými a inspirativními osobami. Jsou to nejen lektoři a účastníci kurzů, ale i kolegové z naší i jiných škol a rodiče mých žáků. A v neposlední řadě žáci sami.