Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Knížka Hodnocení a sebehodnocení žáka/žákyně - AKTUALIZACE 2024

Nabízíme vám aktualizovanou verzi knížky Hodnocení a sebehodnocení žáka. Našim cílem bylo přizpůsobit tento nástroj pro formativní hodnocení Vysvědčení JINAK.

Co je stejné a co je jinak:

Knížka je určená žákům 3. – 5. ročníku, kteří budou systematicky pracovat se sebehodnocením a plánováním vlastního učení.

Měsíc vždy začíná kalendářem, do něhož se doplní data podle konkrétního měsíce. Kalendář obsahuje názvy měsíců a dnů v týdnu česky i anglicky. Žáci si do něj mohou zapisovat důležité události ve škole i ve svém životě, úkoly, plány…

Další stranu Co mě čeká mohou učitelé využít způsobem, který bude vyhovovat jejich stylu učení a plánování. Je možné vlepit měsíční cíle pro jednotlivé předměty a kompetence, plány třídy a školy, ….

Týdenní sebehodnocení je velmi podobné původní verzi. Nejsou uvedené zkratky předmětů, protože školy je mají nazvané různě a vyhodnocují různé cíle.
Škála je totožná se škálou na Vysvědčení JINAK. Týdenní sebehodnocení pomáhá nastavovat ve třídě a škole systém pravidelného vyhodnocování cílů a v každém měsíci probíhá třikrát.

Na této dvojstránce jsou uvedené také dvě tabulky pro hodnocení chování:
Sebehodnocení chování žáka/žákyně ve škole – Učitelé mohou nastavovat cíle podle potřeb své třídy vždy ve vztahu k sobě, k druhým a k učení. Nabídku cílů najdete na str. 90 – 91.
Hodnocení chování rodiči – Systém je podobný jako hodnocení chování ve škole – vždy ve vztahu k sobě, k druhým a k učení. V této části jsou cíle nastavené tak, aby pokrývaly všechny klíčové kompetence a nabízely témata k diskusi v rodinách i ve škole.

Měsíc je ukončen Měsíčním sebehodnocením žáka/žákyně. Žáci mohou využít pro své plánování jak myšlenkovou mapu, tak mohou doplňovat plán svého dalšího učení do následujícího kalendáře.

Seznam cílů pro hodnocení chování na konci knížky mohou využívat učitelé i pro sebehodnocení a hodnocení v průběhu roku.

Z předchozí verze v knížce zůstalo zachováno: Informace o žákovi, o rodičích i o škole, Omluvný list, Prostor pro Hodnocení žáka/žákyně a volná strana, kterou je možné využít na zapisování domácích úkolů.

Copyright © Základní škola Řeznovice 2024. Všechna práva vyhrazena.