Kdo se stará o vaše děti

Mgr. Jana Aboulaiche 

učitelka ZŠ, třídní učitelka 2. ročníku

Hana Bukačová 

kuchařka a uklízečka

Mgr. Karla Černá 

ředitelka školy, učitelka ZŠ

Jana Dvořáková 

zástupkyně ředitelky, učitelka MŠ

Zuzana Fiedlerová 

asistentka pedagoga ZŠ, vychovatelka ŠD

Mgr. Martina Grycová 

učitelka ZŠ, třídní učitelka 3. ročníku 

Jana Krpatová 

asistentka pedagoga ZŠ, vedoucí vychovatelka školní družiny

Anna Kabelková

asistentka pedagoga MŠ

Eva Kalinová 

asistentka pedagoga v MŠ

Jana Krátká 

asistentka pedagoga ZŠ, vychovatelka ŠD, administrativní pracovnice

Mgr. Hana Křivánková 

učitelka ZŠ, třídní učitelka 5. ročníku

Mgr. Marta Kuchaříková 

učitelka ZŠ, třídní učitelka 4. ročníku

Mgr. Markéta Pavlíková 

třídní učitelka 1. ročníku

Jaroslava Poláchová 

asistentka pedagoga ZŠ, vychovatelka ŠD

Bc. Jana Procházková 

učitelka MŠ

Mgr. Věra Salneková 

speciální pedagožka, učitelka ZŠ

 

Jaromír Šic

asistent pedagoga ZŠ a vychovatel školní družiny

Blanka Šotnerová 

školnice a uklízečka

Milada Ulbrichová

uklízečka

Mgr. Bc. Iveta Bučková 

učitelka ZŠ, nyní na mateřské dovolené