Kdo se stará o vaše děti

Mgr. et Mgr. Radka Adamová 

třídní učitelka - 2. ročník

Mgr. Bc. Iveta Bučková 

Toho času na mateřské dovolené

Hana Bukačová 

kuchařka a uklízečka

Mgr. Karla Černá 

ředitelka školy

Věra Chalupová 

účetní a ekonomka - vede účetnictví školy

Jana Dvořáková 

učitelka MŠ

Mgr. Martina Grycová 

třídní učitelka - 1. ročník

Jana Krpatová 

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Mgr. Marta Kuchaříková 

třídní učitelka - 4. a 5. ročník

Šárka Nahodilová 

administrativní pracovnice

Mgr. Silvie Papoušková 

zástupkyně ředitelky, učitelka MŠ

Mgr. Markéta Pavlíková 

Toho času na mateřské dovolené

Jana Procházková 

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Mgr. Vladimíra Škodová 

třídní učitelka - 3. ročník

Blanka Šotnerová 

školnice a uklízečka