Kdo se stará o vaše děti

Mgr. et Mgr. Radka Adamová 

učitelka ZŠ, třídní učitelka 3. ročníku 

Hana Bukačová 

kuchařka a uklízečka

Mgr. Karla Černá 

ředitelka školy, třídní učitelka 4. ročníku

Věra Chalupová 

účetní a ekonomka - vede účetnictví školy

Jana Dvořáková 

zástupkyně ředitelky, učitelka MŠ

Mgr. Martina Grycová 

učitelka ZŠ, třídní učitelka 1. ročníku 

Eva Kalinová 

asistentka pedagoga v MŠ

Mgr. Hana Křivánková 

učitelka ZŠ, třídní učitelka 2. ročníku

Jana Krpatová 

asistentka pedagoga v ZŠ, vychovatelka ŠD

Mgr. Marta Kuchaříková 

učitelka ZŠ, třídní učitelka 5. ročníku

Bc. Jana Procházková 

učitelka v MŠ

Mgr. Věra Salneková

asistentka pedagoga v ZŠ, vychovatelka ŠD

Blanka Šotnerová 

školnice a uklízečka