Jiří Filipovič

Je pro nás zásadní, aby naše děti dostaly kvalitní vzdělání, ale také  aby si k němu a ke škole vybudovaly pozitivní vztah. ZŠ Řeznovice jsme vybrali proto, že je zde dostatečně svobodná, individuální a podnětná výuka, která ale zároveň nerezignuje na řád a překonávání překážek tam, kde to děti potřebují.

Neméně důležitá je také společenská role školy. Jelikož je malá, naše tři děti se často potkávají při společných aktivitách, důvěrně znají všechny své spolužáky i učitele. Škola navíc organizuje pro děti i rodiče výlety a společné akce (např. každoroční lyžařský výcvik). Tím se formuje komunita lidí kolem školy, rodiče získávají lepší představu o dění ve škole i fungování dětí v kolektivu a děti mají prostředí, do kterého se rády vrací.