Jana Procházková 

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Kdo jsem a čím jsem byla?

 • Ve škole působím od roku 1991 jako učitelka ZŠ a MŠ. Nyní pracuji jako asistentka pedagoga a vychovatelka školní družiny.
 • Vedu tvořivý kroužek.
 • Starám se společně s ostatními o školní zahradu a jezírko.

Co mě baví a zajímá, co dělám ráda.

 • Baví mě tvořit s dětmi i dospělými.
 • Ve volném čase cestuji s rodinou.
 • Mám ráda pohyb v přírodě i tělocvičně.
 • Přes zimu se těším se na slunečné teplé dny.
 • Zajímám se o vzdělávání ve všech oblastech.

Jaké vzdělávání mě nejvíc ovlivnilo?

 • Cyklus vzdělávání pod vedením manželů Janíkových - Program výchovy ke zdravému životnímu stylu v rozsahu asi 100 hodin.
 • Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování v rozsahu 80 hodin.
 • Kurz bubnování na africké bubny v rozsahu 50 hodin.
 • Kurz keramiky v rozsahu více než 100 hodin.
 • Řemeslné kurzy v rozsahu více než 100 hodin.
 • Kurz Přírodní zahrady u Dany Křivánkové ze Školského zařízení pro environmentální vzdělávání v rozsahu 100 hodin.