Jana Aboulaiche

Řeznovickou školu jsem poprvé navštívila již před 7 lety, kdy má nejstarší dcera začala chodit do první třídy. Přestože bydlíme 15 km daleko, neváhala  jsem tenkrát ani minutu při rozhodování, zda dceru zapsat. Prvotním impulsem byl odlišný pedagogický přístup, ale mé srdce si získala hlavně svou vstřícnou, přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k dětem, nesoutěžením a nesrovnáváním dětí, vedením dětí k samostatnosti a k lásce k přírodě, trávením času venku a v neposlední řadě i zapojením rodičů do života školy. Neumím si představit, že by naše děti chodily jinam nebo se učily doma.

Odchod naší dcerky v  5.třídě jsem oplakala, ale  naštěstí nás čeká v naší škole spousta krásných let i s dalšími dětmi :) A za to cítím obrovskou vděčnost.

Mgr. Jana Aboulaiche