Jak nám můžete pomoci

Pomáhat škole a podporovat její činnost je možné různými  způsoby.
U nás ve škole využívají sponzoři následujících možností.

1. FINANČNÍ POMOC

Pomocí stálého příkazu – pravidelné malé částky (100 - 400 Kč/měsíc) nebo pomocí jednorázového finančního daru.

Na všechny sponzorské dary je podepsána sponzorská smlouva.
(Tyto stabilní malé částky jsou pro nás jistotou, o kterou se můžeme při plánování akcí  opřít. Finanční dary využíváme k tomu, abychom mohli dětem dofinancovat například cestu na Motýla, cestu na hory, zajistit zajímavou besedu nebo koupit hračky a pomůcky, na které už nejsou peníze v rozpočtu).

2. OSOBNÍ POMOC

 • účast na brigádě
 • příprava jarmarku
 • pomoc se zajištěním výletu, Motýla, pobytu na horách
 • doprava dětí na mimoškolní akce (Rozsvícení vánočního stromu, koncert a jarmark, vystoupení divadelního kroužku apod.)

3. MATERIÁLNÍ DARY

 • papíry do kopírky (i jednostranně potištěné)
 • různé odřezky papírů (na různé kartičky, společné práce, na kreslení v MŠ i ŠD,…)
 • staré dřevěné dětské kostky
 • hračky, které je Vám líto vyhodit, ale Vaše děti už si s nimi nehrají
 • odřezky dřeva, zbytky mašliček, knoflíky apod. například na vyrábění na jarmark
 • koloběžky, trojkolky, odrážedla, ze kterých už vaše děti vyrostly
 • ořechy a ovoce na sušení na jarmark

4. SBĚR PAPÍRU A ELEKTROODPADU

Využíváme finančních prostředků z těchto sběrů většinou na nákup papírů do kopírky, výkresů do výtvarné výchovy apod.

5.  PODPORA ŠKOLY

Pomáháte nám, že se zajímáte o dění ve škole Těší nás, že se zapojujete společně s dětmi do akcí školy. Je to pro nás povzbuzení do další činnosti.

Vaší pomoci si velmi vážím a děkuji Vám.

Mgr. Karla Černá