Eva Kalinová 

asistentka pedagoga v MŠ

Kdo jsem?

 • učitelka MŠ od roku 1977, od roku 1983 jsem byla ředitelkou MŠ v Hrubšicích
 • do  Řeznovic jsem nastoupila v roce1996 a jako vedoucí učitelka MŠ  jsem zde  pracovala  do roku 2018, kdy jsem odešla do důchodu

Co dělám ráda?

 •  trávím čas se svou rodinou
 • odpočívám na zahrádce při práci, při setkání s přáteli, při procházkách u řeky i v lese
 • přečtu si knížku
 •  vracím se za dětmi i za kolektivem zaměstnanců MŠ i ZŠ dle potřeby zajištění provozu MŠ

Co mě ovlivnilo?

 •  semináře zabývající se problematikou školní zralosti, předcházením poruchám řeči, emočním a sociálním rozvojem dětí, tvořivosti dětí, porozuměním dětí s poruchami učení a jak těmto dětem pomoci, dramatickou výchovou, rozvojem hudebnosti u dětí, metodikou hry na zobcovou flétnu
 • kurzy k programu Začít spolu o práci a hře dětí v Centrech aktivit a o spolupráci s rodinou
 • Program výchovy ke zdravému životnímu stylu manželů Janíkových
 • kurz manželů Kopřivových Respektovat a být respektován
 • kurz Montessori pedagogiky, kde mě zaujaly metody práce s dětmi a zajímavé pomůcky
 • semináře k týmové spolupráci zaměstnanců školy
 • cyklu seminářů k tvorbě Školního vzdělávacího programu pro předškolní výchovu