Školní rok 2022/2023

MŠ - Naše pravidla

Společná pravidla tvoříme s dětmi na začátku školního roku a podle potřeby je průběžně doplňujeme.

Adaptační pobyt Motýl 2022

Rok se překulil a my jsme opět vyrazili na Motýla. Letos nás jelo asi 130.  

14. - 16. září, 26. pobyt Motýl

MŠ - Ve školce

V letošním školním roce chodí do naší třídy 7 dívek a 17 chlapců.

Zahájení školního roku 2022/2023

Nový školní rok jsme zahájili 1. září tradiční Zahradní slavností.

Brigáda 2022

Příprava školní zahrady

30. srpna