MŠ - Čarodějnické dopoledne

Společná čarodějnická fotografie zahájila čarodějnické dopoledne.

To spočívalo v plnění nejrůznějších úkolů.

Ve třídě děti ochutnaly bonbony marshmallow opečené nad svíčkou.

Na zahradě hledaly bylinky do kouzelného léčivého lektvaru. Po jeho vypití získaly kouzelné síly.

Křídou na chodník kreslily čarodějné symboly.

Proletěly slalom na koštěti.

Hledaly diamanty v písku.

Házely do obruče plastové hady.

Přenášely míčky na lžíci.

Odměnou za úspěšné splnění všech úkolů byly sušenky s pavouky. Naše poděkování patří mamince Lence Odutové, která sušenky pro děti upekla. 

Čarodějnice