ZŠ - Mezinárodní meet

Mezinárodní meet – učíme se o Evropě

4. 3. 2021

Učení o Evropě, když jsme on-line, vybízí k hledání jiných metod, než když jsme s dětmi ve škole naživo. Cíl zůstává stejný: Naučit se vyhledávat informace v učebnici, na mapě i na internetu. Ty důležité si zaznamenat, zapamatovat a zprostředkovat ostatním.

Vedle obvyklých myšlenkových map a Google prezentací děti vytvářely také zvukovou nahrávku a krátké video o Rakousku nebo Německu.

Vše jsme chtěli posunout o kousek dál, a tak jsme do akce zapojili studenty na praxi. Objevil se nápad oslovit několik přátel, které znají z Erasmu a žijí v různých zemích Evropy.

A pak to přišlo. Nejprve děti natáčely video v angličtině, v němž představily samy sebe. Tomu předcházela příprava v hodině AJ s Martinou. Na natočení videa dostaly celých 30 minut 😊. Ano, pouhou půlhodinu. Tři videa nejodvážnějších páťáků jsme si společně prohlédli a zhodnotili je. Dvě děti na základě toho svá videa ještě předělaly.

Videa jsme odeslali pěti lidem - do Itálie, Španělska (Katalánska) a Švýcarska. 

Za týden jsme se sešli nad videi, v nichž Rut, Sophie, Helena, Júlia a Roberto jednoduchou angličtinou řekli pár vět o sobě. Děti byly překvapené, kolik věcí společnými silami přeložily. A my dospělí také. 

Navrhli jsme mezinárodní on-line setkání. Nadšení bylo velké a netrpělivě jsme čekali na odpověď z ciziny. Budou souhlasit?

V podvečer 4. března jsme se všichni sešli. Rozdělili jsme se do dvou skupin, páťáci se ptali anglicky a překládali odpověď, abychom si ověřili porozumění. Pak se skupiny vyměnily. 

Nevěděli jsme, na jak dlouho nám „vystačí“ naše slovní zásoba, netušili jsme, jak dlouhé naše povídání bude. Nakonec jsme rozhovorem strávili 50 minut. Bylo to milé, chvílemi trošku napínavé i rozesmáté. Bylo to výjimečné. Děkujeme za krásné setkání.

Druhý den jsme reflektovali, co nám setkání přineslo. A nejčastější odpověď? Zjistil jsem, že se domluvím anglicky, že rozumím, že umím anglicky. 
Poděkování patří Ondrovi, Honzovi, Martině a Markétě a do světa Rut, Heleně, Sophii, Júlii a Robertovi.

krátké video z příprav i celé akce se zatím chystá