ZŠ - Učíme se měřit

Únor 2021 - Druháci se učí měřit.

V pondělí jsme vyvodili, co se budeme učit a v pátek ověřovat.

Co všechno jsme se učili?

- prozkoumávali jsme různé metry a hledali, kde je nula, od které budeme měřit

- odhadovali jsme, jak velký je metr, když roztáhneme ruce a kde máme každý z nás metr od země (někdo u pupíku, jiný u brady), pak jsme naše odhady ověřovali

- měřili své stopy a porovnávali je podle velikosti

- měřili jsme různé předměty ve třídě s přesností na centimetry

- měřili jsme sami sebe (výšku, obvod hlavy, obvod pasu....)

- svá měření i odhady jsme zapisovali a hlídali, jestli správně zapisujeme jednotky

- počítali jsme rozdíl mezi odhadem a měřením

- ověřovali jsem, jak měření zvládne každý individuálně

Je super se učit prožitkem a prakticky. 

https://photos.app.goo.gl/WTVEeASCvvV6BzHx5